Umiejscowienie oczyszczalni

 Umiejscowienie osadnika

Osadnik nie powinien być posadowiony dalej niż 10 m od budynku. W przypadku gdy odległość ta musi być większa, przewód dopływu ścieków należy ocieplić. Osadnik nie może być zakopany zbyt głęboko – maks. 80 cm od przykrycia.


Warunki lokalizacji

Lokalizując oczyszczalnię, należy zachować następujące odległości:

  • 5 m od ściany budynku z oknami i drzwiami,
  • 2 m od granicy sąsiada lub drogi,
  • 3 m odległości nitki drenażu od drzew,
  • 30 m od ujęcia wody pitnej,
  • 1,5 m od rurociągów gazowych i wodociągowych.

Warunki gruntowe

Aby można było zainstalować przydomową oczyszczalnię, nie ponosząc wyższych kosztów, muszą zostać spełnione dwa główne warunki:

  • poziom wód gruntowych nie powinien być wyższy niż 2 m,
  • grunt powinien być w miarę przepuszczalny.

Aspekty prawne

Należy wystąpić do Urzędu Powiatowego z wnioskiem o zamiarze zainstalowania przydomowej oczyszczalni. Jeżeli w ciągu 30 dni nie uzyska się odmowy – jest to równoznaczne z milczącą zgodą na montaż oczyszczalni.

EnglishPolish