Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Przydomowa oczyszczalnia CONPLAST z tradycyjnym kamiennym złożem rozsączającym

Wszędzie tam, gdzie istnieją sprzyjające warunki gruntowe i brakuje sieci kanalizacyjnej, najbardziej korzystnym rozwiązaniem jest budowa przydomowej oczyszczalni z drenażem rozsączającym.

przydomowa oczyszczalnia ścieków

Prezentowana oczyszczalnia:

 • jest łatwa w transporcie
 • jest prosta w montażu
 • wymaga minimalnej obsługi
 • ma bardzo niskie koszty eksploatacji

Oczyszczalnia otrzymała aprobatę techniczną AT/2006-08-0279.


Schemat instalacji

schemat instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków
 1. Osadnik gnijny
 2. Studzienka rozdzielcza
 3. Rury rozprowadzające
 4. Kolanka
 5. Rozsączające rury drenażowe A1, A2, A3, A4
 6. Kominek napowietrzający
 7. Geowłóknina
 8. Rewizja
 9. Odpowietrzenie kanalizacji wewnętrznej
 10. Filtr doczyszczający
 11. Złoże rozsączające

Zasada działania

Ścieki bytowe doprowadzane są do osadnika gnilnego (1), gdzie ulegają wstępnemu oczyszczeniu w procesie beztlenowej fermentacji. Częściowo oczyszczone ścieki przepływają przez filtr doczyszczający (2) i zostają skierowane do studzienki rozdzielającej (3), która dzięki swojej konstrukcji zapewnia ich równomierny rozpływ do rur drenażowych (6) i do złoża rozsaczającego z kamienia o granulacji 15-40 mm (8), gdzie odbywa się końcowy proces biologicznego oczyszczania przy udziale bakterii tlenowych. Dalej doczyszczona woda przesiąka przez warstwy gruntu, filtruje się i rozsącza. Następuje proces biologicznego rozpadu na substancje mineralne, które ostatecznie przedostają się do wód gruntowych. Aby obieg funkcjonował sprawnie, układ napowietrzająco-wentylacyjny powinien zapewniać stały przepływ powietrza pomiędzy kominkami napowietrzającymi (10) a wylotem odpowietrzenia kanalizacji w budynku (11).


Osadnik gnilny – wymiary

osadnik gnilny wymiary

Tradycyjny system drenażu oparty na złożu rozsączającym z tłucznia lub żwiru o granulacji od 15-40 mm


Ile kosztuje przydomowa oczyszczalnia ścieków?

Skoro wiemy już, jak działa przydomowa oczyszczalnia ścieków, warto wziąć pod lupę kwestię finansową. Oczywiście – jak często bywa w przypadku podobnych rozwiązań, trudno jest udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Przydomowa oczyszczalnia ścieków proponowana przez firmę CONPLAST w wariancie drenażowym to opcja, którą często przedstawia się jako najtańszą. Na tle wariantów roślinnych i biologicznych jest też zdecydowanie najłatwiejsza w montażu i prosta w eksploatacji.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków – indywidualna wycena

Każdy klient zainteresowany podobnym rozwiązaniem, jak przydomowa oczyszczalnia ścieków powinien zgłosić się do przedstawicieli firmy CONPLAST po indywidualną wycenę. Wiele bowiem zależy od samego gruntu oraz dostępnej przestrzeni. W ramach budżetu – poza standardowymi komponentami składającymi się na przydomową oczyszczalnię, warto uwzględnić także sam projekt – bez którego realizacja zlecenie nie może się odbyć (koszty te wahają się między 400 a 800 złotych), koszt usługi usuwania osadu z osadnika gnilnego (około 120 złotych rocznie) oraz kupno preparatów antybakteryjnych potrzebnych do prawidłowego działania instalacji (około 60 złotych rocznie)

Przydomowa oczyszczalnia ścieków z montażem

Natomiast w kwestii pytania, ile kosztuje przydomowa oczyszczalnia ścieków – można odpowiedzieć, że nie instalacja z montażem nie powinna przekraczać 10 tysięcy złotych. Ponownie natomiast – należy mieć na względzie, że podane tutaj informacje są mocno szacunkowe. Szereg zmiennych, jakie należy uwzględnić podczas sporządzania kosztorysu to rzecz niezwykle indywidualna i właśnie w takim trybie musi zostać rozpatrzona. Dlatego, zanim w ogóle zabierzemy się za taką opcję, jak przydomowa oczyszczalnia ścieków, warto nawiązać kontakt z fachowcami reprezentującymi CONPLAST

Oczyszczalnia z CONPLAST

Dzięki wyczerpującej rozmowie oraz jasnemu przedstawieniu warunków zlecenia dowiemy się nie tylko, ile kosztuje przydomowa oczyszczalnia ścieków, ale także, ile czasu przedsiębiorstwu zajmie realizacja powierzonego zadania. Możemy liczyć także na profesjonalne doradztwo oraz wspólne znalezienie optymalnego sposobu działania, aby zmaksymalizować efektywność tego rozwiązania.

CONPLAST to firma z tradycjami oraz ogromnym doświadczeniem. Decydując się na usługi przedsiębiorstwa, wybieramy nie tylko profesjonalistów, którzy z powodzeniem poradzą sobie z każdą napotkaną trudnością. Stawiamy także na osoby wychodzące naprzeciw oczekiwaniom nawet najbardziej wymagającym zleceniodawcom. Przydomowa oszczędzania ścieków to projekt wymagający odpowiedniego podejścia, ekspertyzy i doświadczenia. Nie warto korzystać tutaj z niesatysfakcjonujących półśrodków.

EnglishPolish