Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Przydomowa oczyszczalnia CONPLAST z tradycyjnym kamiennym złożem rozsączającym

Wszędzie tam, gdzie istnieją sprzyjające warunki gruntowe i brakuje sieci kanalizacyjnej, najbardziej korzystnym rozwiązaniem jest budowa przydomowej oczyszczalni z drenażem rozsączającym.

przydomowa oczyszczalnia ścieków

Prezentowana oczyszczalnia:

 • jest łatwa w transporcie
 • jest prosta w montażu
 • wymaga minimalnej obsługi
 • ma bardzo niskie koszty eksploatacji

Oczyszczalnia otrzymała aprobatę techniczną AT/2006-08-0279.


Schemat instalacji

schemat instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków
 1. Osadnik gnijny
 2. Studzienka rozdzielcza
 3. Rury rozprowadzające
 4. Kolanka
 5. Rozsączające rury drenażowe A1, A2, A3, A4
 6. Kominek napowietrzający
 7. Geowłóknina
 8. Rewizja
 9. Odpowietrzenie kanalizacji wewnętrznej
 10. Filtr doczyszczający
 11. Złoże rozsączające

Zasada działania

Ścieki bytowe doprowadzane są do osadnika gnilnego (1), gdzie ulegają wstępnemu oczyszczeniu w procesie beztlenowej fermentacji. Częściowo oczyszczone ścieki przepływają przez filtr doczyszczający (2) i zostają skierowane do studzienki rozdzielającej (3), która dzięki swojej konstrukcji zapewnia ich równomierny rozpływ do rur drenażowych (6) i do złoża rozsaczającego z kamienia o granulacji 15-40 mm (8), gdzie odbywa się końcowy proces biologicznego oczyszczania przy udziale bakterii tlenowych. Dalej doczyszczona woda przesiąka przez warstwy gruntu, filtruje się i rozsącza. Następuje proces biologicznego rozpadu na substancje mineralne, które ostatecznie przedostają się do wód gruntowych. Aby obieg funkcjonował sprawnie, układ napowietrzająco-wentylacyjny powinien zapewniać stały przepływ powietrza pomiędzy kominkami napowietrzającymi (10) a wylotem odpowietrzenia kanalizacji w budynku (11).


Osadnik gnilny – wymiary

osadnik gnilny wymiary

Tradycyjny system drenażu oparty na złożu rozsączającym z tłucznia lub żwiru o granulacji od 15-40 mm


EnglishPolish