Natlenianie oczek wodnych

KiwiTreat do natleniania wody

Urządzenie KiwiTreat™ do natleniania wody w dowolnym zbiorniku:

1. Urządzenie napowietrzające KiwiTreat™ chronione patentem Nr P391969 wzór użytkowy W-119215

2. Zasilanie powietrza z zewnątrz zbiornika

3. Zegar czasowy sterujący czasem natleniania „martwej” wody

4. Rura tłocząca „martwą” wodę do urządzenia napowietrzającego KiwiTreat™

5. Pompa tłocząca „martwą” wodę do urządzenia napowietrzającego KiwiTreat™

6. Pływak załączający system natleniania i chroniący przed suchobiegiem w przypadku braku wody

7. Wylot „żywej”, napowietrzonej wody

EnglishPolish