Przepompownie ścieków

Przydomowa przepompownia ścieków

Przydomowe przepompownie ścieków budowane są na bazie produkowanych przez firmę CONPLAST studzienek wytwarzanych z polietylenu PEHD metodą obrotową (rotomulding). Ich główną zaletą jest monolityczna budowa oraz usztywnienia pierścieniowe, które spełniają podwójną rolę – wzmacniają studzienkę i stanowią naturalne zakotwiczenie w przypadku wystąpienia wód gruntowych. Dno studzienki w kształcie ściętego stożka przeciwdziałała odkładaniu się ścieków i ich zagniwaniu. Grubość ścianki wynosi ≅ 8mm. Górna część studzienki została tak ukształtowana, aby można było zamocować pokrywę z polietylenu fi=600mm lub właz żeliwny A15 fi=600mm.

Aktualnie studzienki są produkowane w trzech wielkościach fi=800×1800, 2150mm oraz fi=1000x2150mm i posiadają aprobatę Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-9102/2013.

Firma CONPLAST, będąc producentem studzienek, oferuję gotowe kompletne przepompownie ścieków. Ich wyposażone w odpowiednie pompy i podzespoły zależy od indywidualnych potrzeb naszych klientów.

Pompa zawieszona na belce i zawiesiu hakowym
Pompa zawieszona na belce i zawiesiu hakowym
Zawiesie hakowe
Zawiesie hakowe
Pompa stojąca na dnie przepompowni ścieków
Pompa stojąca na dnie przepompowni

studzienka przepompowni ścieków

Na bazie produkowanych studzienek wykonamy przepompownie ścieków według potrzeb naszego klienta. Aby ustalić jednak odpowiednią konfigurację przepompowni musimy znać odpowiedź na kilka pytań:

1. Jaka jest wysokość (H-n) od poziomu gruntu do spodu rury napływowej z uwzględnieniem spadku?

2. Na jaką odległość przepompownia ma tłoczyć ścieki?

3. Jaka jest wymagana wysokość podnoszenia ścieków?

4. Czy przepompownia ma tłoczyć ścieki do kanalizacji tłoczonej (ciśnieniowej), czy grawitacyjnej (samospławnej)?

5. Czy pompa ma być zasilana prądem jednofazowym czy trójfazowym?

6. Czy pompa ma być z rozdrabniaczem czy z tak zwanym „wolnym przepływem” ?

7. Jaka jest średnica rury napływowej ścieków (Fi-n)?

8. Jaka jest wymagana wydajność przepompowni?

Alarm wysokiego stanu ścieków w przydomowej pompowni jest prostym i funkcjonalnym urządzeniem informującym użytkownika o awarii pompowni. Alarm generuje sygnał dźwiękowy i świetlny. Załącza się gdy poziom ścieków w pompowni przekroczy wyznaczony poziom krytyczny. Przełącznikiem umieszczonym na panelu alarmu można wyłączyć donośny sygnał dźwiękowy alarmu. Alarm świetlny sygnalizuje awarię pompowni nadal. Po usunięciu awarii w przepompowni należy pamiętać aby ponownie załączyć sygnał dźwiękowy ustawiając przełącznik na pozycję ON.


Przykładowe rozwiązania studzienek przepompowni:

Pompownia domowa INWAP PD PE 0,8/2,2-S-ORKA

schemat przepompowni ścieków
 1. Pokrywa
 2. Zbiornik PEHD
 3. Zawór odcinający
 4. Sterownik SCE-1 ciśnieniowy
 5. Przewód tłoczny PE
 6. Zawór ZK 5/4″ zwrotno-kulowy
 7. Pompa wyporowa z rozdrabniaczem ORKA 5/4″
 8. Hydrosonda INWAP lub Pływaki
 9. Rurociąg napływowy PVC
 10. Sznurek do pompy
 11. Przejście przewodów elektrycznych Peszel DN50
 12. Szybkozłącze elektryczne IP67

Przepompownia ścieków na bazie studzienki Ø 800×1800 mm

rysunek, przekrój przepompowni ścieków
EnglishPolish