Eksploatacja

Preparat Enzybac

Biopreparat biopreparatowi nierówny, a wiele produktów oferowanych na rynku, to namiastki, w których stężenie bakterii na jeden gram produktu jest bardzo małe. Tego rodzaju specyfiki działają w sposób niedostateczny, co może prowadzić do problemów z oczyszczalnią.

W przypadku preparatu ENZYBAC nie ma mowy o kompromisach. To maksymalnie skoncentrowana mieszanina pożytecznych bakterii i specjalnie dobranych immobilizowanych enzymów, które przy prawidłowym, systematycznym stosowaniu gwarantują sprawny rozkład złożonych związków organicznych występujących w ściekach domowych. Dodatek enzymów sprawia, że ENZYBAC odznacza się niezwykle wysoką efektywnością działania.

Minimalna liczba bakterii w jednym gramie naszego preparatu sięga 4 miliardów. Zgodnie z publikowanymi badaniami naukowymi, inne preparaty dostępne na rynku nie charakteryzują się równie wysokimi parametrami.

Większa koncentracja regularnie dostarczanych bakterii i enzymów, to sprawniejszy przebieg rozkładu zanieczyszczeń w przydomowej oczyszczalni, optymalizujący i stabilizujący jej maksymalną sprawność. Działaniom preparatu towarzyszy praktyczne całkowity zanik uciążliwych odorów, wyraźne zmniejszenie osadów ściekowych i zdecydowana poprawa jakości odprowadzanych lub rozsączanych ścieków.

Najwyższą jakość i skuteczność naszego produktu potwierdzają profesjonaliści. ENZYBAC stosowany jest od wielu lat w oczyszczalniach komunalnych i przemysłowych (w miejskich kanalizacjach, osadnikach i przepompowniach).

Preparat jest bezpieczny dla ludzi, zwierząt i środowiska naturalnego. Nie uszkadza ceramiki, metalu, tworzyw sztucznych czy gumy.

EnglishPolish