Rozruch oczyszczalni

Preparaty BioStart Złoże i Biostart Drenaż

Rozruch przydomowej oczyszczalni ścieków jest niezwykle ważnym momentem, mającym istotny wpływ na jej późniejsze działanie.

Preparaty startowe musi cechować maksymalna koncentracja bakterii oraz dodatek immobilizowanych enzymów. To właśnie enzymy w pierwszej Fazie przyspieszają procesy biochemicznego rozkładu złożonych substancji organicznych (węglowodanów, białek i tłuszczów) na mniejsze cząstki, łatwo przyswajalne przez bakterie. W drugiej Fazie działanie wyselekcjonowanych, maksymalne skoncentrowanych bakterii powoduje dalszy rozkład związków organicznych na wodę, dwutlenek węgla i związki azotu.


Jeśli w Fazie rozruchu, na drenaż lub złoże przedostaną się niedostatecznie podczyszczone ścieki mogą one w znaczącym stopniu utrudnić rozsączanie i inFiltrację ścieków.

Takie same problemy dotykają oczyszczalni ścieków już Funkcjonujących, w których: zaniechano stosowania biopreparatów, stosuje się je niesystematycznie, nastąpiło przeciążenie ładunkiem zanieczyszczeń lub stosuje się mało skuteczne bioprodukty.


Zalety stosowania biopreparatów BioStart:

  • szybkie osiągnięcie maksymalnej sprawności przydomowej oczyszczalni
  • brak okresu w którym niedoczysz- czone ścieki dopływają na drenaż
  • maksymalna koncentracja pożytecz¬nych mikroorganizmów
  • najwyższa skuteczność rozkładu substancji organicznej
  • likwidacja uciążliwych odorów
  • znaczne ograniczenie rozwoju mikroorganizmów chorobotwórczych
  • wysoka skutecznośćwszerokim zakresie odczynu pH od 6,0 do 9,0
  • zachowanie wysokiej skuteczności przy wahaniach temperatury
  • jedno opakowanie wystarcza na rozruch oczyszczalni o pojemności użytkowej do 9 m3
EnglishPolish