Konserwacja

Enzymix

W gospodarstwie domowym wyposażonym w biologiczną przydomową oczyszczalnię ścieków, używanie preparatów potocznie nazywanych „kretami”, to największy błąd. Obecne w nich agresywne związki chemiczne niszczą instalacje i cały ekosystem w zbiorniku, powodując spowolnienie lub zatrzymanie procesu oczyszczania ścieków. Nie trzeba tłumaczyć, że blokuje to działanie całej przydomowej oczyszczalni. Preparat ENZYMIX to mieszanina wyselekcjonowanych enzymów, które doskonale radzą sobie ze złogami organicznymi zalegającymi w odpływach i rurach kanalizacyjnych. W bezpieczny sposób udrożniają kanalizację, rozkładając nagromadzone biologiczne osady. Może być stosowany do udrożniania odpływów, syfonów i kratek ściekowych w całym domu.

Może być stosowany do udrożniania odpływów, syfonów i kratek ściekowych w całym domu.

Preparat ENZYMIX stosowany na drenażu rozsączającym (prewencyjne raz na pół roku – wiosną i jesienią) pozwala prawie całkowici ewyeliminować ryzyko niedrożności drenów.

Jeśli jednak, pomimo tych zabiegów, w układzie drenów pojawią się problemy, należy zastosować preparat BioMax. Pierwszym ostrzeżeniem, że praca drenażu została zakłócona jest pojawienie się nieprzyjemnych zapachów wydobywających z kominków odpowietrzających drenaż. W następnym etapie, mogą się pojawić problemy ze spowolnionym odpływem lub wręcz zaleganie ścieków. Wtedy należy interwencyjnie zastosować preparat BioMax, zgodnie z zaleceniami podanymi na opakowaniu.

Opisane preparaty są bezpieczne dla ludzi, zwierząt i środowiska naturalnego. Nie uszkadzają ceramiki, metalu, tworzyw sztucznych czy gumy.

EnglishPolish