Ekologiczne oczyszczalnie ścieków – porady

Jak poprawnie użytkować przydomowe oczyszczalnie ścieków?

 • Należy unikać preparatów chemicznych do czyszczenia WC, opartych na chlorze aktywnym, bowiem wyniszczają one mikroorganizmy w osadniku.
 • Trudno biodegradowalne środki czystości do kuchni czy łazienki – płyny do mycia, odkamieniacze, tabletki do zmywarek, odplamiacze, agresywne udrożniacze – potrafią skutecznie spowolnić biologiczną oczyszczalnię, a nawet spowodować jej zatrzymanie.
 • Nie należy wylewać do zlewu tłuszczów z mytych naczyń, patelni, frytkownic, pieczenia i smażenia, bowiem sprzyja to powstawaniu tłuszczowego kożucha, powodującego poważne zakłócenia w pracy przydomowej oczyszczalni, prowadzące nawet do jej zablokowania. WSZELKIE TŁUSZCZE NALEŻY USUWAĆ RAZEM Z ODPADAMI STAŁYMI!
 • Ponieważ środki piorące także obciążają oczyszczalnię, zaleca się robić pojedyncze prania regularnie, zamiast kilku prań jednego dnia. Taka procedura zapewni czas potrzebny do rozkładu fosforanów i detergentów znajdujących się w środkach piorących.

 • Do rozruchu przydomowej oczyszczalni ścieków należy użyć preparatów BioStart o najwyższej koncentracji bakterii z dodatkiem immobilizowanych enzymów.
 • Raz w tygodniu stosować preparat enzymatyczno-bakteryjny ENZYBAC lub NEOZYME – systematyczny dopływ pożytecznych enzymów i bakterii, pozwala utrzymywać sprawność biologicznej oczyszczalni ścieków na optymalnym poziomie.
 • Stosować ekologiczne środki czystości, ulegające biodegradacji, niezawierające chloru ani substancji żrących.
 • W okresie, kiedy liczba domowników przejściowo wzrasta (np. dłuższa wizyta rodziny lub znajomych), powinno się podwoić dawkę preparatu.
 • Dawkę podwoić również w przypadku stosowania antybiotyków przez domowników.
 • W czasie występowania silnych mrozów procesy biologicznego rozkładu ścieków ulegają spowolnieniu. Należy to kompensować stosując zwiększoną porcję preparatu.
 • Dwa razy do roku, wiosną i jesienią, zaleca się oczyszczać system drenów za pomocą enzymów zawartych w preparacie ENZYMIX.
 • Interwencyjnie w przypadku spowolnionego odbioru ścieków przez drenaż lub zalegania w nim cieczy, należy zastosować preparat BIOMAX, zgodnie z instrukcją podaną na opakowaniu.
EnglishPolish